Relacja z Paszczakowiska 22.04.2017


Jak zwykle rozpoczęliśmy modlitwą, po której Mirella podzieliła się z nami kolejnymi rozdziałami z książki Jeana Vaniera „Wspólnota”. Oto krótkie streszczenie:

„Wspólnota jest jak orkiestra grająca symfonię. Każdy instrument osobno brzmi pięknie. Ale gdy wszystkie grają razem, jeden ustępuje drugiemu w odpowiednim momencie i całość brzmi jeszcze piękniej. „Wspólnota jest jak park pełen kwiatów, krzewów i drzew. Każde żyje w symbiozie z innymi. Wszystkie razem w harmonii świadczą o pięknie Boga – stwórcy i ogrodnika.”

Wspólnota powinna być miejscem, gdzie każda osoba wzrasta ku wolności wewnętrznej, rozwija swą świadomość, więź z Bogiem, zdolność do miłości, ofiary i bezinteresowności.

Dopóki w ludziach będą tkwić lęki i uprzedzenia, dopóty będą istnieć wojny i niesprawiedliwość. Aby rozwiązać problemy świata, trzeba odmienić ludzkie serca.

Odpowiedzą na wojnę może być braterskie życie.
Odpowiedzią na nierówność materialną – dzielenie się.
Odpowiedzią na rozpacz – ufność i zaufanie.
Odpowiedzią na uprzedzenia i nienawiść – przebaczenie.
Tego nauczał Jezus Chrystus i my powinniśmy we wspólnotach starać się go naśladować.

Dary w ludziach, które budują wspólnotę. Darem jest to co wnosimy do wspólnoty, aby ją budować i umacniać.

Gdy ktoś się posługuje darem, wspólnota powinna modlić się za niego, by się najpełniej otworzył i stał się najlepszym narzędziem w ręku Boga. Każdy ma jakiś dar, czasami nie uświadamia sobie nawet jaki. Są różne dary. Gdy odpowiedzialny rozpozna w kimś dar, powinien tą osobą odpowiednio pokierować, aby ten dar najpełniej realizował się w grupie.

Poszczególne dary:

 1. Wolność dla bliźniego: gdy potrafimy znosić jedni drugich. („Jedni drugich brzemiona noście” Gal 6, 2). Realizuje się on gdy umiemy znosić zarówno zalety jak i wady drugiego człowieka, jego słabości i dziwactwa. Gdy potrafimy odpuścić grzechy i winy drugiej osoby.
 2. Dar wysłuchiwania innych: gdy z serdecznością i cierpliwością słuchamy zwierzeń; gdy dajemy poczucie bezpieczeństwa, uważnie słuchać, dawać dobre rady, zachowywać w tajemnicy czyjeś zwierzenia.
 3. Dar rozeznania: gdy potrafimy wyciągać wnioski z niejasnych wypowiedzi, znajdować wyjście z trudnej sytuacji drugiej osoby.
 4. Dar słowa, animacji spotkań, świąt.
 5. Gotowość służenia innym: to zdolność do przyjmowania każdych obowiązków od odpowiedzialnych.
 6. Dar ubogich: posiadają go osoby wrażliwe i kochające ludzi. Nie są stworzone do wydawania poleceń i organizacji uroczystości. Są ciche i wolą pozostawać w cieniu. Ale natychmiast dostrzegają osoby smutne, chore; uśmiechem, słowem i gestem pomagają innym. Potrafią też godzić skłóconych.
 7. Dar współczucia.
 8. Dar rozróżniania: zdolność do szybkiego wychwytywania nieprawidłowości.
 9. Dar otwartości: mówienia innym trudnych rzeczy, ale bez krzywdzenia ich tym.
 10. Dar gościnności.
 11. Dar jedności: będąc sobą, służymy swymi darami każdemu, tak jak potrafimy. „Jedno serce, jedna dusza, jeden duch – jak Ojciec z Synem”.

Należy pamiętać: człowiek upośledzony tęskni za miłością i akceptacją. Jeśli odnajdzie przyjaciół, swoje miejsce i rolę we wspólnocie – wówczas SAM STAJE SIĘ DAREM. Uczy bezpośredniości, otwartości, szczerości w kontaktach z innymi.

Zastanawialiśmy się wspólnie nad naszymi darami. Mirella zaproponowała nam, abyśmy zapisali na przygotowanym przez nią sercu, swoje dary. Właśnie swoje, a nie innych. Okazało się to trudne. Nie potrafimy zauważyć swoich darów? Wstydzimy się o nich mówić, czy  może jeszcze ich nie odkryliśmy? Czy we wspólnocie dostrzegamy dary każdej osoby?

Sprawy organizacyjne

 1. Bierzmowanie u Wojtka w Dominikowie (2-4 kwietnia). Sama uroczystość odbędzie się w sobotę 3.06 o godz. 18. Ze Szczecina trzy osoby przyjmą sakrament bierzmowania. Prosimy o listy osób chętnych na wyjazd, potrzebne samochody i oczywiście kierowcy.
 2. Wyjazd młodych przyjaciół do Hiszpanii. Wcześniej rozesłaliśmy list dotyczący tego spotkania, jego celu, założeń, no i kosztów. Przypominamy , że z Polski Północnej jadą trzy osoby. Ze względu na duże koszty tego wyjazdu, prosimy każdą rodzinę ze wspólnoty o wpłacenie „solidarnościowe” 20 zł na ten cel. Prosimy o jak najszybsze wpłaty do Łucji , gdyż termin tak naprawdę już minął.
 3. Spotkanie dla rodziców 27 maja o g.10.00 – 17.00 – miejsce podamy później. Grupa zadaniowa to Ewa i Lidzia ze Świetlików. Spotkanie poprowadzi Asia Koczot, wicekoordynator międzynarodowy naszych wspólnot. Zaproponowany temat ” Zaangażowanie rodziców we wspólnocie” . Zapraszamy wszystkich rodziców, opiekę nad dziećmi zapewniają przyjaciele. Zatem: kochani przyjaciele, zarezerwujcie czas!
 4. Sprzątanie w ogrodzie w Łysogórkach. Proponuję 29.04 lub 1.05, proszę o zgłaszanie się do mnie , potrzeba jest ogromna, bo jeszcze ani razu w tym roku nie byliśmy na wiosennych porządkach i szkoda kwiatów . Może uda się też pomalować belki od strony ulicy?
 5. Na 40-lecie Wiary Światła w Polsce- 5 maja 2018 r. odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka naszych wspólnot do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozesłaliśmy listy dotyczące przygotowań do pielgrzymki. Proszę abyście zapoznali z nimi wasze wspólnoty. Najpilniejsze sprawy , to:
 • ustalenie listy chętnych, zachęcajcie wszystkich do uczestnictwa w tym wspólnym świętowaniu, jest to okazja do poznania wspólnot z całej Polski, do spotkania z Marie Helene Mathieu. Która razem z Jeanem Vanier założyła Wiarę Światło, jest to wreszcie okazja do dziękowania i do przebywania razem z braćmi
 • zebranie od każdej wspólnoty 300zł na pokrycie kosztów przyjazdu gości, na zupę dla wszystkich pielgrzymów, na prezenty dla każdej wspólnoty, na chusty dla każdego pielgrzyma , na ofiarę dla tego sanktuarium
 • każda wspólnota ma przygotować 5 zdjęć formatu A3 z życia wspólnoty oraz kartkę z życzeniami w kolorze swojej prowincji, nasza ma kolor niebieski

To są najpilniejsze sprawy , resztę doczytacie z listów, które wam wcześniej przesłałam.
Zawiązała się ekipa organizacyjna, do której zgłosiła się Roma i Łucja. Poszukiwane są jeszcze przynajmniej dwie osoby, ZAPRASZAM!

TERMIN NASTĘPNEGO PASZCZAKOWISKA: 10.06./sobota/ GODZ. 17 przy KOŚCIELE Pallotynów na ul.św.Ducha
Pozdrawiamy i przytulamy was wszystkich
Marzena i Arek