Czym jest Wiara i Światło?

_dsc1358„Wiara i Światło” powstała z wiary, że każda z osób niepełnosprawnych intelektualnie jest w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej: przede wszystkim z prawem bycia kochaną, uznawaną i poważaną ze względu na samą siebie i w wyborach, które podejmuje. „Wiara i Światło” jest także przekonana, że każda osoba, w pełni sprawna czy nie jest jednakowo kochana przez Boga, że Jezus mieszka w każdej z nich. „Wiara i Światło” wierzy, że każda osoba, nawet najbardziej niepełnosprawna jest powołana by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele. Jest powołana by stać się źródłem łaski i pokoju w świecie.

_dsc4204_079Wspólnota „Wiara i Światło” to grupa 10-40 osób (niepełnosprawne intelektualnie dzieci, młodzież i dorośli ich rodzice i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie i świętowaniu. Pomiędzy tymi spotkaniami członkowie wspólnoty nawiązują osobiste więzi, bowiem „tam gdzie jest przyjaciel tam jest i droga”.

_dsc8208_057Zwykle wspólnoty zakorzenione są w lokalnych parafiach i włączają się w życie swego kościoła. „Wiara i Światło” skupia Chrześcijan różnych wyznań odpowiadając na Jezusową modlitwę „Ojcze uczyń aby wszyscy stanowili JEDNO”. Poza regularnymi zebraniami, wspólnoty podejmują szereg rozmaitych działań zależnie od ich potrzeb, kreatywności członków i Bożej inspiracji. Organizują wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki – czas radości i ożywienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czas wytchnienia dla ich rodziców, etc.

_dsc4309_098Osobie niepełnosprawnej, „Wiara i Światło” objawia, że jest wezwana by obdarowywać innych skarbami swego serca, swym uczuciem, wiernością. Rodzinom, „Wiara i Światło” daje niezbędne oparcie w ich trudnościach, pomaga im w lepszym rozpoznaniu wewnętrznego piękna ich dziecka i odkryciu, że ono może być źródłem życia i jedności.

_dsc8417_116Przyjaciołom, szczególnie młodym, „Wiara i Światło” ukazuje drogę do nawiązania przyjaźni z osobą niepełnosprawną umysłowo, do zaangażowania pozwalającego na odkrycie w drugiej osobie żywej obecności Jezusa, odkrycie nowego sensu swego życia.

 

_dsc1565W czasach gdy wiele dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest eliminowanych przed albo po ich urodzeniu, gdy często są porzucane, „Wiara i Światło” jest przekonana, że życie każdej osoby jest unikatowe i święte. Nawet najbardziej słaba istota jest wezwana by być źródłem radości i pokoju w Kościele i świecie. „Wiara i Światło” chce nieść im i ich rodzinom świadectwo Bożej miłości.

 

Źródło: http://www.wiaraiswiatlo.pl/

 

Wywiad z Arkiem, który jest we wspólnocie ponad 20 lat.