Modlitwa Wiary i Światła

MODLITWA WSPÓLNOT WIARA I ŚWIATŁO

Jezu, przyszedłeś na tę ziemię, aby objawić nam Twojego Ojca,
naszego Ojca i nauczyć nas wzajemnie się kochać.

Ześlij Ducha Świętego, którego obiecałeś.

Prosimy, niech z nas uczyni w tym świecie wojen i podziałów

swe narzędzia jedności i pokoju.

Jezu, wezwałeś nas, byśmy szli za Tobą we wspólnocie Wiary i Światła.

Chcemy Ci odpowiedzieć: tak!

Chcemy żyć związani miłością w tej wielkiej rodzinie, którą nam dałeś,

aby wspólnie nieść cierpienia i trudy, dzielić się radością i nadzieją.

Naucz nas, Panie, przyjmować nasze zranienia i słabości,

aby w nich objawiła się Twoja moc.

Naucz nas odnajdować Twoja twarz i Twoja obecność

we wszystkich naszych braciach i siostrach, zwłaszcza najsłabszych.

Naucz nas iść za Tobą drogami Ewangelii.

Panie Jezu, powierzamy się Twojej Matce, Maryi.

Ona pierwsza Cię przyjęła.

Pomóż każdemu z nas przyjmować Cię podobnie, także we wspólnotach.

Pomóż nam zawsze stać, wraz z Maryja, u stóp krzyża,

blisko wszystkich, ukrzyżowanych tego świata.

Pomóż nam żyć, jak Maryja, Twoim

Zmartwychwstaniem.

Amen.