Informacje o Wierze i Świetle

Spotykamy się na Mszach Świętych

w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godzinie 12:00

w kościele przy ulicy Królowej Korony Polskiej 28

Parafia Rzymskokatolicka p.w Świętej Rodziny.

Każdego serdecznie zapraszamy!

Kolejną Mszę Świętą (1 października) prowadzi wspólnota “Rodzina”