Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia według tradycji Kościoła Katolickiego obchodzona jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedno z najbardziej znanych świąt maryjnych, o którym pamięć istnieje w duchu całego narodu polskiego jak również w życiu naszych szczecińskich wspólnot ruchu Wiara i Światło. Z racji tego, że świętowanie tego wyjątkowego dnia wypada w miesiącu wakacyjnym, bywało, że obchodzone było przez wspólnoty podczas obozów wakacyjnych i nieraz towarzyszyły temu okolicznościowe pielgrzymki.

Fot.1. Wspólnota… pod sanktuarium maryjnym Matki Boskiej Królowej Pokoju w
Siekierkach nad Odrą

Według dogmatu ogłoszonego przez papieża Piusa XII Maryja po zakończeniu swego ziemskiego życia została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Scenę doskonale ilustruje inscenizacja wykonana przez wspólnotę Zorza podczas tegorocznych wakacji.


Fot.2. Inscenizacja Wniebowzięcia we wspólnocie Zorza


Fot. 3. Radość Wniebowziętej


Fot. 4. Wspólnota Zorza – świadkowie wniebowzięcia

Wniebowzięcie okazało się dla wszystkich wierzących tak niezwykle ważnym wydarzeniem, że oczywistym wydało się włączenie go do tajemnic chwalebnych Różańca Świętego. W rozważaniu tej tajemnicy warto uświadomić sobie jaką drogę przeszła Matka Boża podczas całego swego ziemskiego życia i co doprowadziło do tego, że została w tak niezwykły sposób wynagrodzona przez Boga.

Fot 5. Wspólnota ……. podczas rozważania tajemnic różańcowych

Święto Wniebowzięcia NMP znane jest w Polsce i wielu innych krajach Europy pod zwyczajową nazwą święta Matki Bożej Zielnej. W tym dniu wierni przynoszą do kościołów okolicznościowe bukiety kwiatów, ziół, zbóż oraz innych roślin leczniczych i jadalnych. Są to tak zwane pierwociny, których poświęcenie ma zagwarantować pomyślność zbiorów w okresie letnich żniw (zboża) oraz być wyrazem miłości do Niebieskiej Matki oraz wdzięczności, za otrzymane za jej wstawiennictwem łaski (kwiaty i zioła).

Fot.6. Wspólnota Nadzieja z okolicznościowymi bukietami

Miłość do NMP można wyrażać na wiele sposobów: