Nowa koordynator we wspólnocie „Rodzina”

3 listopada 2018 roku w wyniku dokonanego wyboru funkcję koordynatora wspólnoty RODZINA przyjęła Grażyna, mama Mariusza. Radości wzrastania we Wspólnocie dla wszystkich jej członków.