List od Asi

Kochani Członkowie wspólnot „Wiara i Światło”.

Mamy wakacje. Słońce ogrzewa nas swoim ciepłem, zieleń i kwiaty zachwycają swym pięknem nasze oczy, błękitna woda kusi, by się w nią zanurzyć. Wielu z Was wyjedzie wraz ze swoimi wspólnotami na letni obóz. To szansa dla każdego, by wzrosnąć w miłości i doświadczyć bliskości, by Wasza wspólnota stała się czymś więcej niż grupą spotykających się osób. Czas obozu to szansa, aby słuchać, spojrzeć na bliźniego z szacunkiem, życzliwością, podziwem, czułością. To czas troski o siebie nawzajem. Także wówczas, gdybyście napotykali przeciwności, gdyby rodziły się napięcia i konflikty. Wspólnotowy obóz jest czasem wyjątkowym, w którym decydujesz się być z drugą osobą taką jaką ona jest, nie usiłując zmieniać jej według własnych wyobrażeń, ale by odkryć w niej piękno. W takim sposobie bycia tkwi cała mądrość. Tak też objawia się miłość. Doświadczając miłości doświadczamy Boga. Obdarzając miłością dzielimy się Bogiem. Bo Bóg jest miłością. Zatem podążajcie tą drogą, aby po powrocie do swoich domów, środowisk, w których żyjecie emanować pokojem nasyconego serca.

W pierwszym tygodniu sierpnia nasi młodzi delegaci z każdej prowincji (w sumie 20 osób) będą uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu młodych w Hiszpanii. We wrześniu odbędzie się Zgromadzenie Prowincji Polski Centralno-Wschodniej w Kaniach Helenowskich oraz Prowincji Polski Północnej w Pelplinie, a Prowincja Polski Zachodniej odbędzie pielgrzymkę do Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim. W listopadzie natomiast swoje Zgromadzenie będzie miała Prowincja Polski Południowej. Proszę nieśmy w sercu i modlitwie te ważne chwile. Mam nadzieję, że podjęliście też wspólnotową modlitwę „Ojcze nasz” w ramach duchowego przygotowania do jubileuszu 40 lat Wiary i Światła w Polsce.

Pozostaje w duchowej łączności z Wami wszystkimi. Jestem wdzięczna za miniony czas spotkań, których smak cały czas czuję. Polecam Was Bogu, prosząc o błogosławieństwo dla każdego z Was. Dobrze, że jesteście. Bądźcie piękni Bożym pięknem.

Asia