Relacja ze spotkania formacyjnego dla rodzicówKolejne spotkanie formacyjne dla rodziców Szczecińskich Wspólnot „Wiara i Światło” odbyło się 27 maja 2017 roku; poprowadziła je Asia Koczot, nasz Międzynarodowy Wicekoordynator. Mając w pamięci analogiczne spotkanie z przed dwóch lat, które Asia prowadziła, tym chętniej mamy w liczbie 20 osób stawiły się o godz. 10:00 w kawiarence Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. Nasza latorośl i tym razem spędzała wspólny czas z Przyjaciółmi Wspólnot w salce kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.
Mogłyśmy zatem skupić się na temacie, którym było ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW WE WSPÓLNOCIE. Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej próbowałyśmy odpowiedzieć na zadane przez Asię pytania: jak masz na imię? jak trafiłaś do wspólnoty „Wiara i Światło”? czym dla ciebie jest wspólnota i dlaczego dalej do niej należysz? Miałyśmy również spróbować wymienić swoje dary, umiejętności, którymi służymy wspólnocie, albo po prostu powiedzieć co lubimy robić najbardziej.
Wiele naszych mam należy już bardzo długo (20-30 lat) do wspólnoty i nie obyło się bez wzruszeń, kiedy słuchałyśmy o sytuacjach w ich życiu w których dowiedziały się o Ruchu „Wiara i Światło” i jak wiele Bóg im dał poprzez tą Wspólnotę.
Na koniec pierwszej części zostałyśmy podzielone na trzy grupy, które miały działać już w części drugiej. Najpierw jednak podążyłyśmy do refektarza, gdzie razem z alumnami Seminarium zjadłyśmy pyszny obiadek. Tak posilone z ochotą podjęłyśmy w wyznaczonych grupach trud przygotowania scenek ewangelicznych, których tematem był cud w Kanie Galilejskiej, Samarytanka przy studni, rozmnożenie chleba i ryb, chodzenie po wodzie, pusty grób Jezusa. Po każdej scence Asia odnosiła konkretne zdarzenie do naszego funkcjonowania we wspólnocie. Mówiła jak ważne jest abyśmy umieli prosić i nie liczyli tylko na własne siły. Nawet jeśli mamy wiele umiejętności to starajmy się aby i inni mieli udział we wzroście wspólnoty. Zachęcała nas do odważnego podejmowania się nowych wyzwań dla jej dobra, jeśli zostaniemy o to poproszeni. Podkreślała ważność prostych czynności, które czynione w duchu miłości bliźniego przynoszą owoce dla całej wspólnoty.
Jedna z grup miała za zadanie wypisać na arkuszu papieru co należy uczynić aby mogło odbyć się spotkanie wspólnotowe. W części trzeciej Asia odczytała w kolejności wyszczególnione zadania prosząc aby podniosły ręce te mamy które potrafiłaby to zrobić. Podniesionych rąk było raz więcej, raz mniej albo bardzo mało ale okazało się, że nie było ani jednej mamy, która by nie podniosła ręki chociaż raz. Na koniec spotkania Asia przeczytała nam pewną historię, której przesłaniem było to że egoizm i brak miłości bliźniego zabija nasze serca. Obdarowała każdą z nas pamiątkami z Międzynarodowego Spotkania Koordynatorów WiŚ. Następnie podążyłyśmy do kaplicy seminaryjnej na Mszę Świętą, aby podziękować Panu za nasze Wspólnoty i polecić nas wszystkich Bożej Opatrzności.
Przybycie przyjaciół z naszymi dziećmi nie znaczyło końca niespodzianek. Każda mama otrzymała laurkę i pięknego kwiatka z okazji Dnia Matki. Dziękujemy wszystkim, którzy spowodowali, że było to możliwe. Potwierdziły się słowa Asi Koczot, że Wspólnota „Wiara i Światło” jest miejscem, gdzie zwyczajne rzeczy stają się nadzwyczajne.

Roma ze Wspólnoty „Rodzina”