Ogłoszenia z Mszy Świętej z 6 maja

Witam poświątecznie, majowo, po długiej przerwie. Nie spotykaliśmy się przez ostatni miesiąc tutaj w kościele, ale życie wspólnotowe tętniło. Mieliśmy rekolekcje z ks. Maciejem pod hasłem „We wszystkim dziękujcie”, gdzie otrzymaliśmy dzienniczki wdzięczności, abyśmy wpisywali tam codziennie podziękowania, za wszystko (więcej informacji na stronie). Chcielibyśmy dzisiaj po mszy rozdać te dzienniczki tym, którzy na rekolekcjach nie byli, a chcieliby spróbować zapisywać lub rysować swoje podziękowania Bogu. Poza tym był wyjazd do Łysogórek do pracy w ogrodzie, pojechało 8 osób, udało się sporo zrobić, ale jeszcze kolejny wyjazd będzie potrzebny. Był też wyjazd do Trosly na spotkanie z Jeanem Vanier, mam nadzieję, że wkrótce zdjęcia i relacja z wyjazdu też będzie na stronie.

Otrzymaliśmy również list od Jeana Vaniera, na spotkaniach możecie go w całości odczytać, jest też na stronie, zatem tylko kilka myśli:

„A gdzie jest wiosna w naszym świecie?.. Wśród tak wielu trudnych sytuacji – w Syrii, Iraku, przy wciąż nasilającym się osadnictwie żydowskim na terenach okupowanych, strachu wynikającym z terroryzmu, zamieszaniu związanym z wyborami prezydenckimi, wobec trudności ekonomicznych i wśród ubogich, którzy stają się coraz ubożsi. Dokąd w tym wszystkim zmierza Ameryka i jaka jest przyszłość dla Europy? Tak wiele, wiele pytań! Gdzie jest wiosna nowego świata?”

Dalej zachęca do przyglądania się tym działaniom w świecie, które niosą wiosnę, i dalej pisze:

„Oczywiście, pokój jest zależny od decyzji polityków i generałów, jak również osób, które niosą odpowiedzialność i starają się, by było coraz więcej sprawiedliwości i prawdy. Czy aby nie jest jednak także w naszych rękach, każdego z nas osobiście? Każdy z nas jest odpowiedzialny za tworzenie więzi z ludźmi, którzy są od nas różni a więc za przekraczanie barier, które oddzielają od siebie ludzi różniących się kulturą, religią, zdolnościami czy nawet ideami… Niech nasze serca będą wiosną! Ściskam Cię jako ubogi człowiek”

No i nasze ogłoszenia:

  1. Za dwa tygodnie, czyli 20 maja odbędzie się uroczysta Msza Święta, podczas której czwórka dzieci po raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa w Komunii Świętej pod postacią chleba. Po Mszy proszę te rodziny o pozostanie, spotkamy się z ks. Tomkiem, Romą i ze mną. Tę Mszę, czyli 20 maja, poprowadzi Nadzieja, proszę przyjaciół o pomoc w dekoracji kościoła. O oprawę muzyczną zadbają: Adam, Arek, Tomek i cała grupa śpiewająca.
  2. A w niedzielę 21 maja zapraszamy do wzięcia udziału w Marszu dla Życia, gdzie jako wspólnota Wiara i Światło w szczególny sposób dajemy świadectwo, iż każde życie jest ważne i święte. Zaproście swoje rodziny, przyjaciół, zwołajcie całe wspólnoty, abyśmy razem mogli głosić światu tę Dobrą Nowinę, że Bóg kocha każdego człowieka.
  3. UWAGA rodzice, spotkanie dla rodziców 27 maja w kawiarence w Seminarium od 10-tej do 17-tej. Tam będzie obiad, Msza o godz.16-tej. Spotkanie prowadzić będzie Asia Koczot nasz Wice-koordynator międzynarodowy. Spotkanie będzie wokół zaangażowania rodziców we wspólnocie. Rodzice ze Świetlików, Lidzia i Ewa, zajmują się stroną organizacyjną, do nich proszę się zgłaszać, (przyjaciele zapewniają opiekę dzieciom). Zapraszam serdecznie wszystkich rodziców, jest to czas nie tylko na formację, ale i na bycie ze sobą, na rozmowy.
  4. A w czerwcu bierzmowanie. Zgłosiły się już trzy osoby do bierzmowania – są to Ania i Michalina (które w 2011 r. miały u nas I Komunię Świętą i od tamtej pory pojawiają się u nas na Mszach) oraz Jarek.
  5. Wojtek zaprasza na cały weekend – czyli 2-4 czerwca. Uroczystość bierzmowania będzie w sobotę o godz. 18.00, a w niedzielę festyn z okazji Dnia Dziecka. Wszystkich proszę, w imieniu Ani, Michaliny i Jarka o modlitwę, o dobre przygotowanie do bierzmowania.
  6. Dzisiaj po Mszy kolejna zbiórka na pomoc dla rodzin w Aleppo i w obozie w Grecji. Asia (wice-koordynator międzynarodowy, otrzymała list i zdjęcia z podziękowaniem od wspólnot WiŚ w Aleppo, gdzie jak wiecie, też wysyłamy pieniądze; a na stronie Caritasu można oglądnąć reportaż z Aleppo).

Z Bogiem
Marzena i Arek