Ogłoszenia z Mszy Świętej 17 września 2016

  1. 28 września wyruszamy do Wilna. Postanowiliśmy dostać się do Kasparusa gdzie mamy przenocować, samochodami. Będzie sześć samochodów , kierowcami będą: Wanda, Marta, Natalka, Mateusz, Arek i Marzena. Spotykamy się w środę 28 września przy Katedrze o godz. 15.15. Zabieramy śpiwory, które zostawimy w Kasparusie w samochodach, prowiant na drogę do Kasparusa i na kolację. Na miejscu zrobimy kanapki na następny dzień jazdy do Wilna. Po drodze odwiedzimy Św Lipke, w Wilnie będzie obiadokolacja. Wstępny program rozdam po mszy św. Proszę o pozostanie w kościele na kilka minut aby ustalić skład w samochodach.
  2. W tym czasie, gdy będziemy na pielgrzymce, przypadnie pierwsza sobota października, Mszę Świętą będzie prowadziła „Rodzina”, proszę wszystkich którzy nie jadą do Wilna o przyjście, będziemy łączyli się razem na modlitwie, bo my w tym samym czasie będziemy mieli Mszę Świętą ze wspólnotami z Wilna.
  3. Przypominam, że Ks. Wojtek zaprasza tych którzy znali Wacka Baehra, a może chcą poznać, starego przyjaciela, jednego z pierwszych paszczaków WiŚ w Polsce, na spotkanie z nim w dniach 14-16 października do Zatomia. Będzie to też okazja do spotkania z Wojtkiem, może uda się popływać kajakami. Koszt to 30 zł nocleg, zabieramy coś do jedzenia i 20 zł na kajaki. Chętni niech zgłaszają się do mnie.
  4. Spotkanie Prowincji Polski Północnej, podawaliśmy już nowy termin w październiku, niestety ks. Darek prosi o zmianę terminu na 10-12.11, zatem wstępnie podaję ten termin , ale jeszcze go potwierdzę.
  5. List od Isaaca kapelana WiŚ; przetoczę fragment, aby zachęcić wszystkich do przeczytania na spotkaniach:

W celu pogłębienia tematu Drogowskazów z września ,,Mów Panie, sługa Twój słucha”, proponuję następującą myśl Marie-Hélène Mathieu: „Słuchać razem z Bernadettą Soubirous.”
Zjednoczony z Jezusem.
Isaac
Kiedy Pan rzekł do Salomona :,,Proś o co chcesz, aby ci dać” on odparł ,,Daj mi, Panie, serce które słucha” .I spodobało się to Bogu (I Krl 3, 10)
,,Słuchanie” i ,,wypełnianie”, które mają taką samą etymologię (ab-udire w j. łacińskim), oznaczają pokorę. Dlatego Maryja wybrała Bernadettę aby przez nią przekazać swoje przesłanie dla świata. Kryterium Boga zawarte jest w słowach:,,Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25). Bernadetta jest słaba, niewykształcona. Ma słabe zdrowie. Jej rodzina jest zrujnowana, upokorzona, oczerniana, żyjąca w wielkiej nędzy. Święta Dziewica wybrała najbiedniejsze dziecko, jakie znalazła…. Ale Bernadeta umie kochać. Jej serce umie słuchać. Nędza ludzka jak wazon z gliny pozwolił jej przyjąć Jezusa, bez żadnej przeszkody.
……. i zakończenie

Z orędzia Maryi Bernadetta wybrała trzy słowa: posłuszeństwo, modlitwa, pokuta. To słowa, które będą fundamentem jej życia. To będzie zgodne z obrazem Dziewicy Maryi , o której Święty Łukasz mówi nam, że ,,zachowywała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu” (Łk 2, 51) oraz zgadzało się z tym, co powiedział Pan Jezus: „Błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa mego
i wypełniają je”, za przykładem swojej Matki (por Łk 6: 47-48 i Mateusza 12: 48-49). Słuchać, zachować te wspomnienia w swoim sercu i stosować w życiu dla Bernadetty to jedno i to samo.

(Marie-Hélène Mathieu, La lumière d’une rencontre.
Quand la personne handicapée nous fait signe, pp. 139-141)